Skip to main content

Umoe invests in solar developer Differ Energy (in Norwegian)

des 18, 2023

Oslo,15. desember 2023 – Umoe AS går inn som medeier i solkraftutvikleren Differ Energy. Investeringen finansierer Differ Energys vekst de neste årene.

 

Differ Energy er en utvikler av solkraft i Norge, primært av bakkebaserte mindre anlegg mellom 5 og 15 MW. Selskapet er også totalentreprenør for bakkebaserte solkraftverk, og solcelleanlegg på næringsbygg.

– Differ Energy er godt posisjonert til å bli en vesentlig aktør innen utviklingen av norsk solkraft. Solkraft har hittil vært en liten nisje i Norge, men utsiktene til lavere kraftoverskudd og derigjennom høyere kraftpriser enn hva man historisk har hatt i Norge, kombinert med stadig fallende solcellepriser, gjør solkraftutbygging mer og mer lønnsomt i Norge. Vi er derfor svært fornøyde med å komme inn på eiersiden, og vi ønsker å samarbeide med nåværende eiere og ledelse for å videreutvikle selskapet, sier Jostein Eiesland, daglig leder i Umoe AS.

Umoe investerer et ukjent beløp for en eierandel på ca. 22 prosent i Differ Energy. I tillegg til Umoe deltar de fleste av de eksisterende eierne også i emisjonen. Selskapene har blitt enig om å ikke oppgi de finansielle detaljene i transaksjonen.

– Differ Energy har investert i å bygge opp et kjerneteam på syv erfarne prosjektutviklere og ingeniører, og har nå en portefølje på over 100 MW under utvikling hvor vi forventer å sende konsesjonssøknad etter hvert som prosjektene modnes, sier Jørgen Dale, administrerende direktør i Differ Energy.

(SLUTT)