Skip to main content

Sønnico slår seg sammen med OneCo

feb 21, 2020

(Kristiansand, 21.02 2020) Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning blir Sønnico en del av OneCo-konsernet. 

Gjennom denne sammenslåingen vil OneCo-konsernet kunne tilby et enda bedre tilbud av produkter og tjenester i hele Norge.  

  • Vi er utrolig glade for å ha fått Sønnico med på laget. Dette er et selskap som har god regional forankring og en solid posisjon hos kundene. I tillegg har selskapet en solid ledelseskapasitet, høy faglig kompetanse og en driftsform som vil være med å styrke OneCo, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.  
  • Vi er svært fornøyde med salget av Sønnico. Umoe har eid Sønnico i nesten 16 år, men tiden var nå inne til å få inn nye eiere med kompetanse og kapital. Vi er sikre på at Katalysator og OneCo vil bygge virksomheten videre til det beste for ansatte, ledelse og kunder, sier Thomas Moe Børseth, styreleder i Sønnico.

Sønnico AS er et landsdekkende elektrokonsern med mer enn 100 års historie. Helt siden 1910 har Sønnico vært en viktig bidragsyter og premissleverandør av elektroløsninger til private, bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet. 

Møller-familiens investeringsselskap Katalysator ervervet kontroll i OneCo konsernet i januar i fjor. Det legges nå til rette for at Sønnico blir en del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap. Sønnico har i dag ca. 360 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK 470 millioner.

OneCo konsernet vil etter overtagelsen av aksjene i Sønnico være ca. 2800 ansatte og få en årlig omsetning på ca. NOK 4,7 milliarder. Konsernet leverer tjenester knyttet til elektro, automasjon, Telekom og IT. Energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen. Sønnico skal fortsette som et eget selskap i OneCo-konsernet, forutsatt at ervervet godkjennes. 

Gjennomføringen av oppkjøpet skjer så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å opptre uavhengig av hverandre. 

Om OneCo AS 

OneCo har rundt 2450 ansatte og en årlig omsetning på rundt 4,2 mrd NOK. Selskapet leverer tjenester med hovedfokus på elkraft, elektro, automasjon, telekom og IT der energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen.

OneCo er eid av Aars’ investeringsselskap Katalysator sammen med en del av selskapets nøkkelpersoner

Mer informasjon om OneCo: www.oneco.no

Aars er Møller-familiens holdingselskap og familiekontor som ivaretar familiens eierstrategi, kapitalallokering og kapitalforvaltning, samt familiens felles aktiviteter. Selskapet eier Møller Mobility Group AS (bilvirksomhet), Møller Eiendom Holding AS (næringseiendoms- og byutvikling) og Katalysator AS (direkteinvesteringer). I tillegg bidrar Aars AS til samfunnsnyttige initiativ primært i Norge gjennom selskapet Møller Medvind. Samlet verdijustert egenkapital utgjør ved årsskifte 2018 omtrent 16 milliarder kroner. 

Katalysator er et investeringsselskap eid av holdingselskapet Aars. Katalysators portefølje består av langsiktige investeringer i skandinaviske virksomheter som til sammen omsetter for ca. 5,5 milliarder kroner og har om lag 4.000 ansatte. 

Om Sønnico AS

Sønnico har rundt 360 ansatte og en årlig omsetning på rundt 470 mill. NOK med elektroleveranser til private, offentlige og næringsbygg. 

Selskapet leverer flere landsdekkende service- og vedlikeholdsavtaler. 

Mer informasjon om Sønnico AS: www.sønnico.no