UBE og Jordbruksrevolusjonen

Verden står foran en fjerde revolusjon i jordbruket. Etter mekanisering, mineralgjødsel og industrialisering av jordbruket er vi nå på vei inn i en ny tidsalder med robotisering, sensorer og Big Data. Umoe Bioenergy (UBE) har ambisjon om å bli en av de ledende etanolprodusentene i Brasil. Da må vi også være ledende på dyrking av sukkerrør. Vi må m.a.o. være ledende på jordbruk.

De siste årene har vi investert i autopilot for planting og høsting av sukkerrør. Formålet med autopilot er å sikre jevne plante- og høsteløp og unngå skader på sukkerrørene. Vi har installert sensorer på jordbruksmaskinene som måler tidsforbruk på hver eneste manøvrering. Dette gjør vi for å optimalisere tidsforbruk og dermed redusere kostnader. Vi holder også for tiden på med et prosjekt hvor vi bruker drone- og satellittbilder for å identifisere plantefeil og ugress. Men noe av det aller mest spennende er kanskje et robotiseringsprosjekt vi har etablert sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

I januar i år var en gruppe med master- og doktorstudenter på studietur hos UBE. Formålet med reisen var å definere prosjekter for bruk av robotisering i landbruket. Vi så på flere alternativer, som roboter for planting, høsting bekjempelse av ugress og skadedyr. Til slutt endte vi opp med det siste: roboter som vi kan sende mellom radene av sukkerør og som automatisk identifiserer og eliminerer både ugress og uønskede insekter.

Prosjektet med NMBU er ment å gå over fire år. Med roboter, sensorer og Big Data vil fremtidens jordbruk bli svært annerledes enn i det er i dag. Vi i UBE gleder oss til denne reisen!

04.04.2017, Knut Karlsen, CEO UBE

Fortidens traktor var enkel å operere

Fortidens traktor var enkel å operere

Dagens traktor er et teknologisk, men komplisert, underverk.


Fremtidens ”traktor” vil bli ”enkel” igjen: en robot hvor de kompliserte funksjonene styres automatisk.